Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení

 1. Tento dokument informuje o zpracovávání a ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://www.zahradynadmestem.cz/, https://www.tvorimesrdcem.cz/ , https://www.zahradaanastazie.cz/, https://www.svatbavprirode.cz/ a našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout přehledné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
 3. Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 

II. Správce osobních údajů

Mgr. Irena Kovářová, IČ 67139264, sídlem Polní 692/9, Rudolfov 37371

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku – Živnostenský list je evidován na Magistrátu města České Budějovice, č.j. Ž/14599/2012/ABo/39285/3, Sp.značka Ž/14599/2012/ABo/39285.

Kontaktní e-mail: Irena@pozemskenebe.cz

Kontaktní telefon: +420 731 508 814

 

III. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.

 1. V případě webových stránek https://www.zahradynadmestem.cz/ se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze, aplikace pro správu emailingu SmartEmailing. Díky ní Vás můžeme informovat o novinkách a nabídce služeb, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru – z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.
 2. V případě eshopu https://www.tvorimesrdcem.cz/ zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, které vyplňujete do objednávkového formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme zaslat objednané zboží. Dále zpracováváme údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme odpovědět na Vaše dotazy. Dále se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze v aplikaci pro správu emailingu, SmartEmailing. Díky tomu Vás můžeme informovat o nabídce zboží a služeb, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru – z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.
 1. V případě webových stránek https://www.zahradaanastazie.cz/ zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme odpovědět na Vaše dotazy.

Dále se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze v aplikaci pro správu emailingu, SmartEmailing. Díky tomu Vás můžeme informovat o nabídce zboží a služeb, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru – z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.

 1. V případě webových stránek https://svatbavprirode.cz/ zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme odpovědět na Vaše dotazy.

Dále se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze v aplikaci pro správu emailingu, SmartEmailing. Díky tomu Vás můžeme informovat o nabídce zboží a služeb, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru – z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.

 1. Dále na všech našich webových stránkách https://www.zahradynadmestem.cz/, https://www.tvorimesrdcem.cz/ , https://www.zahradaanastazie.cz/, https://www.svatbavprirode.cz/ používáme soubory cookies:
 • Technická cookies: zajištění správného fungování k tomu všech našich webových stránek.
 • Funkční cookies: zjednodušení Vaší obsluhy našich webových stránek a obchodů.
 • Analytické cookies: vylepšení všech našich webových stránek. Využíváme programu Google Analytics, kde jsou data anonymizovány a již se nejedná o osobní údaje, nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval.

Cookies využíváme i pro reklamní účely. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů a zapnout funkci anonymního prohlížení. Nadále se nebudou ukládat údaje o navštívených webech. Případně si můžete ukládání cookies zcela zakázat.

 1. Kromě uvedení kontaktních údajů do našich webových formulářů k nám Vaše data doputují i v případě, že je uvedete při osobním kontaktu, telefonicky, emailem, přes jiné internetové stránky nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Instagram).

 

IV. Vymezení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, spadají do kategorie běžné a jedná se o: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží.

 

V. Účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje využíváme k vedení komunikace s Vámi a k účelu uzavření a plnění smlouvy o dodání Vámi objednaných produktů a služeb. Zpravidla jde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na daných webových stránkách a potvrzením takové objednávky. Doba zpracování osobních údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu.
 2. Osobní údaje zpracováváme pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví a to po dobu, kterou určují dané předpisy.
 3. Osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, a to pro zasílání elektronických obchodních sděleních. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru – z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat. Za účelem prezentace našich produktů a služeb zveřejňujeme Vaše údaje napsané v referencích, a to pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

VI. Další zpracovatelé osobních údajů

Dalšími zpracovateli osobních údajů je spolupracující účetní a administrativní výpomoc. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, např. v případě provádění kontroly.

 

VII. Vaše práva v oblasti osobních údajů

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu osobních údajů
 3. právo na výmaz (právo být zapomenut)
 4. právo na omezení zpracování
 5. právo na přenositelnost údajů
 6. právo vznést námitku
 7. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení práv z naší strany, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou svědomitě chráněny. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu Irena@pozemskenebe.cz.

 

Tento dokument je platný od: 1.5.2018, poslední aktualizace byla dne 1.3.2022.